Girişimcilik 2.0 (Entrepreneur 2.0)

1381916977.png

 

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği “Girişimcilik 2.0 (Entrepreneur 2.0)” isimli Avrupa birliği desteğinde yürütülecek olan projede ortak olarak yer almıştır. 
Girişimcilik 2.0 projesi iş hayatına atılmak isteyen genç girişimcilere ve küçük ölçekli işletmelerin işlerini büyütmeleri için Web 2.0 adı verilen yeni nesil internet araçlarından azami ölçüde yaralanmalarını amaçlamaktadır. 
Web 2.0 toplulukları bir araya getiren, standart tasarım anlayışına yepyeni bir boyut kazandıran, daha dinamik özelliklere sahip, %100 kullanıcı odaklı olabilen ve internet anlayışını bütünüyle değiştirecek bir internet uygulamaları olarak özetlenebilir. 
Girişimcilik 2.0 projesi 6 ülkeden (Yunanistan, İrlanda, Litvanya, İspanya,Türkiye, Çek cumhuriyeti ve Slovenya) çeşitli meslek örgütlerinin bir araya gelmesiyle 2013 yılı eylül ayında başlamış ve 2 yıl sürecek bir projedir. 
Proje sürecince her ortak kendi bölgesinde Web 2.0 araçlarının girişimcilik alanında etkin kullanımı üzerine kurslar düzenleyecektir. Özellikle genç girişimcilerin interneti etkin kullanımı desteklenecektir.
Yürütülen projenin resmi internet sitesindenhttp://www.entrepreneur2.eu/ daha geniş bilgi alınabilir.
Projenin başlangıç toplantısı 7-8 Ekim 2013 tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilmiştir. Odamızı temsilen başkan Ekrem Birsen ve yönetim kurulu üyeleri Gazi Çelik ve Ercan Arıyürek toplantıya katılmıştır. 
Projenin 4.toplantısı gelecek yıl 16-17 Ekim 2014 tarihlerinde Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından Eskişehir’de düzenlenecektir.