23 MAYIS -29 MAYIS 2016 AHİLİK HAFTASI KUTLAMA ETKİNLİKLERİ

13237752_1602075013415828_8123752099966071635_n.jpg

23-29 Mayıs Ahilik Haftası Kutlama Proğramı Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ekrem Birsen'in konuşmasıyla başladı.Ahilik Haftası Kutlama Etkinlikleri ;Tören Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanın Ekrem Birsen tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. İstiklal Marşının okunmasının ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ekrem Birsen bir konuşma yaptı.Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik başkanımız Ekrem Birsen Ahilik Haftası Kutlama Proğramında şu şekilde konuştu:

Her yıl ülke genelinde Esnaf ve Sanatkarlarımızın Bayramı olarak kutlanan Ahilik Haftasının bu yıl 29’uncusunu gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 

Ahilik temelde; mükemmel bireyler yetiştirmek, mükemmel topluluklara ulaşmak, dünyayı düzene koymak ve bu biçimde “insanlara ve insanlığa hizmet edebilmeyi hedefler. Ahiler, misyonlarını yerine getirebilmek için önce kendilerinin mükemmel olmaları gerektiğinin farkındadırlar.
Ahilik; amaçları ve çalışma tarzı itibariyle topluma hizmet sunma ülküsüyle özel Yönetmeliklerde belirtilen iş ve ahlak disiplini, şeyh, usta, çırak, kalfa vs. hiyerarşisi içinde çalışmayı ibadet zevki haline getiren sınaî, ticari, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan bir teşkilattır.

Ahilik sosyal açıdan; birey – toplum ilişkisi, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı öne çıkartan, zaten sürekli olarak kargaşa yaşanan toplumda devletin sahip çıkamadığı birey ve gruplara sahip çıkarak, hiç kimsesizin kimsesi olma üzerine kurulmuş bir teşkilattır. Bu bakımdan, Ahilikte sosyal yardımlaşma ve dayanışma, kardeşlik anlayışının zorunlu bir gereğidir.
Birey ya da grup olarak, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konulara yönelik etik ve duyarlı davranışlar olarak tanımlanan sosyal sorumluluk, topluma fayda üzerine kurgulanmaktadır. Ahiler, gerek içinde bulundukları gruba, gerekse tüm insanlığa yardımda bulunmayı inanışlarının ve yaşamlarının bir parçası haline getirmişlerdir.
Ahi teşkilatında işyeri sayısı da belirli bir plan dâhilindeydi. İş yeri açabilmek için meslekte yetişmiş olmak ve sırasıyla çırak, kalfa ve usta mertebelerine ulaşmış olmak gerekmekteydi. Usta olduktan sonra da ancak müsait bir yer varsa dükkân açılmasına izin verilirdi. Çünkü halkın ihtiyacına göre işyeri planlaması yapılırdı.
Ahi teşkilatında yer alan her birlik, üyelerinin ürettiği malın standardına göre fiyatlarını tespit ederdi. Örneğin bir ayakkabı alan insan, ödediği fiyata göre bunu ne kadar süre giyebileceğini bilirdi. Belirtilen zamandan önce, ayakkabı kullanılamaz hale gelirse, ayakkabıyı aldı ğı sanatkâra götürerek parasını geri alırdı. Bu durum fiyat ve nitelik açısından da standartların dikkate alındığı göstermektedir.

Ahi yapılanmasında, genellikle her esnafın kendi adıyla anılan bir çarşısı bulunmaktaydı. Bedestan, arasta veya uzun çarşı denilen bu işyerlerinde aynı meslek kolunda çalışanlar bir arada bulunurlardı. Çarşının uygun bir yerinde ve büyük bir dükkânın üzerinde birlik idare kurulunun ve başkanının çalışacağı iki oda bulunurdu. Berber, fırıncı, nalbant gibi herkesin her zaman ihtiyaç duyacağı esnafa her çarşıda dükkân açma izni verilirdi. Aynı yerde faaliyette bulunma, rekabeti ve tüketiciye istediği malı daha ucuza sunabilme imkânlarını beraberinde getirmekteydi.
Birkaç örneğini anlattığı Ahilik Kültürü ve uygulanan kurallar sosyal hayatının bütününe yönelik düzenleyici kuralları içermekte olup halkın refah ve mutluluğu için büyük önem taşımaktadır. 
Bu nedenlerle Ahilik Haftası bir nostaljinin yaşatılması değil, Ahilik kültürünün günümüz kuşaklarına aktarılması için önemli bir fırsattır. 
Ahi Evran-ı Veli ve Eskişehir bölgesinde yaşamış Ahilik Kültürünün temsilcilerinden Seyit Battal Gazi, Şeyh Şahabettin ve Ahiliğin kurucularından Murat Ahi ve mirası bizlere örnek olmaktadır. 
Özellikle İnönü İlçesi Akçengel Cami bahçesinde mezarı bulunan Murat Ahi, 12’nci yüzyılda kurulan Ahilik teşkilatının önderlerindendir. Esnaf piri ve esnaf evliyası olrak bilinen Murat Ahi özellikle çocukların ve gençlerin usta çırak ilişkisi içerisinde sanata ve askerliğe hazırlanması için bir teşkilat yapılandırması geliştirmiştir. Bu yapılanma ile uzun yıllar Bizanslılara karşı bir çok başarılar elde etmişlerdir. 
İşte bu miraslara sahip çıktığımız, yaşattığımız ve bu felsefeye uygun ticaret hayatımızı şekillendirdiğimiz sürece gelişmeye ve güçlenmeye devam edebiliriz.

Esnaf ve sanatkarların piri Ahi Evran bir nasihatında; 
Ey oğul
Gerektir ki, güzel ahlaktan aklıselimden dışarı adım atmayasın.
Nefesine ve şeytana uymayasın.
Haramdan, iğrençlikten perhiz edesin.
Sünnetleri kocaltmayasın.
Elinle koymadığını götürmeyesin.
Kimsenin çoluk çocuğuna hıyanet nazarı ile bakmayasın.
Kimseye kibir, buğuz, buhul ve haset etmeyesin.
Her kimin ayıbını görürsen örtersin.
Dünyaya aşırı muhabbet göstermeyesin.
Senden büyüğe izzet-i karam edesin. Hürmet ve hizmette bulunasın.
Bir elinin kisbini kiyafet kisbe, bir elinin kisbini ahiret günü için fakir, fukaraya sarf edesin.
Hayır işlerinde elinden geleni yapmakta kusur etmeyesin.

Demektedir. 

Bu anlayışla Ahi Evran Veli’yi saygı ve minnetle anıyor ve halkımızın Ahilik Haftasını kutluyorum.Etkinliğin devamında Eskişehir Kültür Derneğinin Mehteran Takımı izleyicilere coşkulu anlar yaşattı.