İş yei açarken gerekli belgeler



Vergi kaydı tamamlandıktan sonra, nufüs cüzdanı ile birlikte şahsen esnaf sicil müdürlüğüne başvurulması gereklidir.